Kotiintoimitus

Toimitamme auton mielellämme kotiinne. Palvelun hinta on 100 euroa ensimmäiseltä 50 km ja sen jälkeen 0,50 euroa kilometriltä. Toimitusmyynnissä on 14 päivän palautusoikeus. Ehdot toimitetaan kaupanteon yhteydessä.

Autohalli.com (Suomen Autohalli.com Oy) ETÄMYYNNIN EHDOT, PURKUOIKEUS JA TOIMINTAOHJEET (sovelletaan vain kuluttajakaupassa kun on kyse etämyynnistä)

Teillä on oikeus ja velvollisuus tutustua toimituksen jälkeen ajoneuvoon, sen ominaisuuksiin ja toimivuuteen esimerkiksi koeajamalla ajoneuvo. Teillä on oikeus purkaa sopimus neljäntoista päivän kuluessa syytä ilmoittamatta. Purkamisen määräaika päättyy neljäntoista päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä tai siitä, kun tavara on vastaanotettu (ajoneuvon etämyyntisopimus). Purkuoikeuden käyttämiseksi teidän on ilmoitettava meille päätöksestänne purkaa sopimus yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi kirjeellä postitse tai sähköpostilla). Purkamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että lähetätte ilmoituksenne purkuoikeuden käytöstä ennen määräajan umpeutumista.

Jos puratte tämän sopimuksen, palautamme kokonaiskauppahinnan vähennettynä ajoneuvon arvonalentumisella sekä palautuksesta aiheutuneilla välittömillä kustannuksilla viimeistään neljäntoista vuorokauden kuluessa purkuilmoituksen saatuamme. Pidätämme kuitenkin oikeuden palauttaa kauppasumma vasta kun ajoneuvo varusteineen on palautettu. Palautuksesta aiheutuneet kustannukset ovat kauppasopimuksella mainittu normaalista toimitustavasta poikkeava toimitus (esim. kotiinkuljetuksesta kolmesataa euroa), ajoneuvon palauttamisesta lähimpään toimipisteeseen aiheutuneet välittömät kustannukset (kaksi euroa kilometriltä), sekä ajoneuvolla toimitushetken ja koeajon (enintään viisikymmentä kilometriä) jälkeen ajetut kilometrit, joista peritään yksi euro jokaista kilometriä kohden. Mikäli ajoneuvolla on toimituksen jälkeen ajettu yli sata kilometriä, katsotaan ajoneuvo käyttöönotetuksi eikä palautusoikeutta ole. Ajoneuvon arvonalentumiseksi katsotaan kaikki muu likaantuminen, kuluminen sekä ajoneuvoon tulleet virheet, mitkä eivät ole seurausta ajoneuvon ominaisuuksien ja toimivuuden tarkistamisesta. Mikäli ajoneuvoon on kaupantekohetkellä tai sen yhteydessä asennettu varusteita tai uusittu kulutusosia näiden arvonalenemaksi lasketaan viisikymmentä prosenttia kulutusosien ja sataprosenttia varusteiden arvosta. Mikäli autossa on ennen palautusta ilmennyt virhe, pidätämme oikeuden korjata virhe tai pidättää virheen korjaamisesta aiheutuneet kustannukset ennen maksun palautusta. Virheen korjaamisesta aiheutuneet kustannukset jaetaan kuluttajariitalautakunnan linjauksen mukaisesti Teidän sekä meidän välillämme. Suoritamme palautuksen aina tilisiirrolla. Teidän on palautettava kaikki kauppaan sisältyneet tavarat, kuten toiset renkaat, avaimet, huoltokirja yms. takaisin meille auton myyneeseen toimipisteeseen omalla kustannuksellanne. Määräaikaa on noudatettu, jos lähetätte tavarat takaisin ennen kyseisen neljäntoista päivän määräajan päättymistä. Jos kyseessä on etämyyntisopimus eikä tavaroita voi niiden luonteen takia palauttaa tavanomaisesti postitse, Teidän on vastattava tavaroiden palauttamisesta johtuvista välittömistä kustannuksista. Kustannukset ovat etäisyydestä riippuen arviolta enintään noin tuhat viisisataa euroa. Olette vastuussa vain sellaisesta tavaroiden arvon alentumisesta, joka on seurausta muusta kuin tavaroiden ominaisuuksien ja toimivuuden  toteamiseksi tarvittavasta käsittelystä. Mikäli myyjä myöhemmin huomaa ostajan palauttamassa ajoneuvossa tai tuotteessa puutteita, jotka ovat syntyneet ajoneuvon tai tuotteen ollessa ostajan hallussa, on myyjällä oikeus hakea ajoneuvon palauttaneelta ostajalta takaisin ajoneuvon arvon alenemista vastaava summa.