AH-Turva

AH-Turva mahdollistaa huolettomia kilometrejä.

LISÄTURVAN SISÄLTÖ JA TUOTE-EHDOT (sovelletaan vain, mikäli ajoneuvoon on tilattu erillinen lisäturva)

Lisäturva (myöhemmin “Turva”) antaa Sinulle taloudellista turvaa ajoneuvon äkillisissä teknisissä murheissa, joita käytettyyn ajoneuvoon voi aina syntyä. Turva ei ole takuu eikä liikenne- tai kaskovakuutus. Huolehdithan ajoneuvosi riittävästä vakuuttamisesta lain edellyttämällä tavalla sekä tarvittaessa myös hinauksen sekä kolari-, eläin-, ilkivalta-, varkaus-, tuulilasi- sekä myös muiden ajoneuvon omistamiseen liittyvien vahinkojen ja riskien osalta. Turva ei korvaa vahinkoja ja kuluja, jotka korvataan liikenne- ja/tai kaskovakuutusten perusteella. Turva ei poista myyjäliikkeen kuluttajansuojalain tai muun lainsäädännön mukaista myyjän vastuuta ajoneuvosta eikä Turvalla rajoiteta tai pienennetä muita asiakkaan oikeuksia. Alla löydät Turvan sisällön ja ehdot.

 1. Turvan edellytykset

Turva on voimassa, kun siitä on tehty kirjallinen tilaus autokaupan yhteydessä. Kauppasopimuksella lukee tällöin esimerkiksi “Lisäturva” Turva voidaan myöntää ajoneuvoihin, joilla on ajettu enintään 200.000 kilometriä ja jotka ovat Turvan myöntämisen hetkellä ensirekisteröintipäivästä lukien olleet käytössä 10 vuotta tai lyhyemmän ajan. Turva tulee voimaan asiakkaan solmittua ja maksettua Turva-sopimuksen ja Turvan kohteena olevan ajoneuvon tultua luovutetuksi asiakkaan haltuun. Turva on voimassa 12 kuukautta tai 20.000 kilometriä. Turva päättyy ajoneuvon vaihtaessa omistajaa.  Ajoneuvoon kohdistuvat viat tulee olla ilmoitettu alla mainitulla tavalla Suomen Autohalli.comille viimeistään Turvan voimassaoloajan viimeisenä päivänä tai mikäli tämä ei pakottavista olosuhteista johtuen ole ollut Turvan voimassaoloaikana mahdollista, välittömästi tällaisen esteen poistuttua. Turvan edellytyksenä on ajoneuvon käyttäminen yksityiskäytössä tai yrityskäytössä työsuhdeautona. Mahdollisesta viiasta on ilmoitettava viipymättä Suomen Autohalli.com:lle.

 1. Korvattavat viat

Turva korvaa ajoneuvoon syntyneet tekniset viat. Turvasta korvataan seuraavien osien rikkoontuminen:

 • Ahtopaineen tunnistin
 • Automaatti- ja manuaalivaihteisto
 • Eristeet, tiivisteet ja öljyt, jos ne joudutaan vaihtamaan tai uusimaan edellä mainittujen vikojen korjauksen yhteydessä.
 • Ilmamassamittari
 • Ilmastoinnin kompressori, ilmastoinnin magneettikytkinI
 • lmastointilaitteen letkut ja ilmastoinnin neste, jos ne joudutaan vaihtamaan jonkin edellä mainitun korjauksen yhteydessä
 • Imu- ja pakosarja
 • Imusarjan paineentunnistin
 • Jäähdytin, jäähdyttimen lämpötilan tunnistin ja termostaatti
 • Jäähdytyspuhaltimen moottori
 • Jarrujen pääsylinteri, jarrutehostin, jarrusylinterit, jarrusatulat, kuormaventtiilit, putket, kiinnikkeet sekä hydraulinen pumppu ja sen ohjausyksikkö
 • Kaikki moottorin sisäiset voidellut osat
 • Kampiakselin asentotunnistin
 • Käynnistysmoottori
 • Lambda-anturi
 • Laturi
 • Mahdollisen kattoluukun moottori ja käyttökytkimet
 • Moottorin muut osat, jos ne vaurioituvat sisäisen voidellun osan rikkoutumisen takia
 • Nokka-akselin asentotunnistin
 • Ohjauksen hammastanko
 • Ohjauksen päävarret, välivarret, yhdysvarret ja raidetangon päät
 • Ohjauksen pumppukotelo
 • Ohjausakselit
 • Ohjauspyörän säätömekanismi
 • Ohjaustehostin ja ohjaustehostimen pumppu
 • Öljymäärän anturi
 • Öljynpaineen anturi
 • Öljypohja
 • Pakokaasujärjestelmän EGR-venttiili, katalysaattori ja hiukkassuodatin
 • Polttoaineen ruiskutuspumppu
 • Polttoaineen syöttö- ja siirtopumput
 • Polttoainesäiliö, kaasuautojen kaasusäiliöt
 • Pyörien ABS-anturit
 • Säädettävien istuimien moottorit, voimansiirto ja käyttökytkimet
 • Sähkö- ja hybridiautojen sähkömoottorit
 • Sisätilan puhallin
 • Sytytyspuola
 • Turboahdin
 • Tuulilasin pesimen ja mahdollisen takalasin pesimen moottori
 • Tuulilasin pyyhkijän moottori ja vivusto
 • Virtalukko
 • Voimansiirron kardaaniakseli
 • Voimansiirron suojakotelot
 • Voimansiirron vetonivelet sekä kaikki etu- ja takapään voidellut osat

Mitä ei korvata?

Turva ei kata muita kuin edellä mainittuja osia, kuten kuluviksi osiksi luokiteltavat osat, esimerkiksi akut, renkaat, jarrulevyt ja -palat, iskunvaimentimet, tukivarret, puslat, nivelet ja tuulilasinpyyhkimet. Turva ei kata kulumisesta aiheutuneita vikoja, kuten esimerkiksi kasvanut öljynkulutus, kulumisesta aiheutunut väljyys voimansiirrossa, vetonivelissä tai ohjauksessa, jäähdyttimen tai sisätilan puhaltimen, turbon, moottorin ja sen apulaitteiden sekä voimansiirron kulumisesta aiheutunut ääntäminen. Ajoneuvon suorituskyvyn ja ajettavuuden vähäinen heikkeneminen on normaalia ajoneuvon ikääntymiseen kuuluvaa kulumista, jota Turva ei kata. Turva ei korvaa niitä ajoneuvon rikkoontumisia, jotka johtuvat ajoneuvon suunnittelu- tai valmistusvirheestä, ja jotka kuuluvat valmistajan tai maahantuojan myöntämiksi ajoneuvon tuotevirheiksi ja jotka korjataan näiden tahojen kustannuksella.

Turvasta ei korvata seuraavia vikoja tai osia:

 • Hybrid- tai sähköautojen akusto/a, laturia, sähkömoottoria, tai muita sähköjärjestelmään kuuluvia osia
 • Jälkiasenteiset sähkötoimiset laitteet, kuten DVD-järjestelmät
 • Laitteet, joita ei voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti saa olla asennettuna ajoneuvoon, kuten tutkanpaljastimet
 • Ajoneuvon ruostuminen
 • Ajoneuvon kosteusvauriot
 • Moottorin karstoittuminen tai likaantuminen sekä näistä aiheutuvat viat.
 • Vikoja, jotka johtuvat väärän polttoaineen tankkaamisesta tai väärän moottoriöljyn tai muun voiteluaineen käyttämisestä.
 • Ilkivallan, mellakan, sodan, tulvan, myrskyn tai muun vastaavan ulkoisen seikan johdosta rikkoontuneet osat
 • Kolarikorjaukset
 • Ajoneuvojen ohjelmistopäivityksiä tai ohjelmistopäivityksellä korjattavia vikoja.
 • Matkamittari tai mikä tahansa muutoin korvattava vika, jos matkamittari on vaihdettu tai siihen syntynyt vika on korjattu muualla kuin merkkihuollossa.
 • Vauhtipyörä
 • Suuttimen
 • Jotka syntyvät tai ilmaantuvat ajoneuvoon sen ollessa Suomen rajojen ulkopuolella.
 • Ajoneuvoon kuulumattoman jälkiasenteisen osan (esimerkiksi elektroniset laitteet) aiheuttaessa muutoin Turvan piiriin kuuluvan osan rikkoutumisen.
 • Sellaista osaa, joka ei ole vielä rikkoutunut, mutta vaihdetaan korjaamon suosituksesta muun Turvaan kuuluvan osan korjaamisen yhteydessä.
 • Vikaa, joka on sellaisessa osassa tai sellaisen muutostyön seurausta, jota ajoneuvon valmistaja ei ole hyväksynyt ajoneuvoon tehtäväksi, kuten erilaiset moottorin ohjauksen elektroniikan muutokset tai ajoneuvon alustaan tehdyt muutokset.
 1. Omavastuu

Omavastuu ajoneuvon korjauksesta on 300 euroa, kun ajoneuvolla on ajettu vian syntymishetkellä 150 000 km tai vähemmän. Omavastuu ajoneuvon korjauksesta on 30% korjauksen aiheutuneista kustannuksista, kuitenkin vähintään 300 euroa, kun ajoneuvolla on ajettu enemmän kuin 150 000 km.

 1. Menettely ajoneuvon rikkoutuessa

Ajoneuvon rikkoutumisesta on ilmoitettava kirjallisesti myynti@autohalli.com. Autohalli.com tarkistaa automaattisesti Turvan voimassaolon. Ajoneuvon tarkoituksenmukainen korjauspaikka sovitaan asiakkaan ja Autohalli.com kanssa. Tavoitteena on löytää ajoneuvon kuntoon saattamiseksi asianmukainen korjauspaikka siten, että se on kohtuullinen ajoneuvon rikkoutumispaikkaan nähden ja ajoneuvo pystytään korjaamaan mahdollisimman nopeasti. Korjauspaikka voi olla myös muu asianmukaiseen korjaustyöhön pystyvä korjaamo kuin rikkoutuneen ajoneuvon merkin mukainen merkkikorjaamo. Korjauspaikka voi olla Suomen aluerajojen ulkopuolella. Ajoneuvo korjataan tarvittaessa käyttämällä alkuperäistä valmistajan varaosaa tai mitä tahansa muuta valmistajan laatumäärittelyt täyttävää ja toiminnallisuudelta alkuperäisosaa vastaavaa osaa. Mikäli rikkoutumisen syytä joudutaan etsimään vianmäärittelyssä, kustantaa Turva myös vianmäärityksen tai -etsinnän kustannuksen, jos vika on Turvaan piiriin kuuluva vika. Jos vika ei ennakko-oletuksesta huolimatta ole Turvan piiriin kuuluva vika, vastaa asiakas vianetsinnän kustannuksista kokonaan. Omavastuu maksetaan ennen auton noutoa suoraan korjaamolle.

 1. Sijaisauto

Turvaan kuuluu sovitusta Autohalli.com-toimipisteestä noudettavissa oleva sijaisauto Turvaan kuuluvan vian korjaamisen ajaksi. Ajoneuvo on Volkswagen Polo tai vastaava ajoneuvo. Sijaisauton omavastuu on 25 eur / päivä (sis. alv) sisältäen 100 km päiväkohtaisen ajomäärän. Sijaisauton käytössä noudatetaan muutoin soveltuvilta osin Autohalli.com henkilöauton kulloinkin voimassaolevia vuokrausehtoja.

 1. Asiakkaan velvollisuudet ja ohjeet ajoneuvon kunnon ylläpitämiseksi

Ajoneuvoa pitää aina huoltaa ja käyttää sekä yleisten tunnettujen ajoneuvon kuntoa ylläpitävien menettelytapojen ja ajoneuvon valmistajan mahdollisten erityisohjeiden mukaisesti.

Turvan edellytyksenä on seuraavat normaaliin ja huolelliseen ajoneuvon ylläpitoon liittyvät menettelytavat.

 • Ajoneuvon valmistajan määrittelemää huolto-ohjelmaa tulee noudattaa
 • Huoltojen välillä eri nesteiden pintojen määrää tulee tarkkailla ja tarvittaessa nesteitä tulee lisätä. Osassa automalleista esimerkiksi moottoriöljyn kulutus on mallikohtainen ominaisuus.
 • Ajoneuvon huoltokirja tulee säilyttää ja siihen tulee pyytää merkinnät tehtäväksi suoritetuista huoltotöistä.
 • Ajoneuvoa tulee käyttää tieliikennelain mukaisessa käytössä ja sitä tulee käyttää liikenteessä liikennesääntöjä noudattaen.
 1. Tietoturva

Turva -sopimuksessa yksilöidään ajoneuvo, ajoneuvon omistaja(t), haltija(t) sekä ajoneuvoon ja siitä tehtyyn kauppaan liittyviä tietoja. Turvaan sovelletaan samoja GDPR-tietoturvaperiaatteita ja käytäntöjä, kuin ajoneuvosta tehdyn kaupan dokumentointiin. Turva-sopimuksesta voidaan antaa tietoja ulkopuolisille tahoille, kun se on välttämätöntä ajoneuvon rikkoontumisen jälkeen ajoneuvon korjaamiseksi. Turva-sopimuksen tietoja ei luovuteta missään muussa tarkoituksessa ulkopuoliselle taholle, eikä milloinkaan ulkomaille muihin EU-maihin tai EU-maiden ulkopuolelle. Tietoja voidaan käyttää markkinointitarkoituksiin.

 1. Muut ehdot

Turvasta korvataan yksi rikkoutumistapahtuma kerrallaan. Turvan voimassaolon edellytyksenä on ajoneuvon huolto-ohjelman noudattaminen Turvan voimassaoloaikana, vaikka huolto-ohjelmaa ei olisikaan noudatetta ennen Turvan alkamista. Turvan voimassaolon edellytyksenä on lisäksi valmistajan mahdollisten huoltokutsujen noudattaminen sekä ajoneuvon pitäminen katsastettuna ja rekisteröitynä Suomeen. Turva ei korvaa ajoneuvolle tapahtuneita vaurioita, mikäli ne ovat syntyneet ajoneuvon muussa kuin tieliikennelain mukaisessa käytössä, kuten moottoriurheilutapahtumassa, työkoneena (mukaanlukien kiinteistönhuoltotyöt) tai ajettaessa ajoneuvolla suljetulla rata-alueella taikka maastossa. Turva ei korvaa rikkoontumista, jos se on aiheutettu tahallisella teolla tai vähäistä suuremmalla huolimattomuudella. Turva katkeaa, mikäli ajoneuvo poistetaan Suomen ajoneuvorekisteristä. Ajoneuvorekisteristä poistettaessa asiakas ei ole oikeutettu Turva-maksun hyvitykseen. Turva ei kata niitä vikoja, jotka ovat olleet ostajan tiedossa ennen Turvan ottamisen ajankohtaa. Kokonaiskorvausmäärä kaikille haetuille korvauksille on 5.000 euroa ajoneuvoa ja vakuutuskautta kohden. Lisäturvan myöntäjä on Autohalli.com, palvelu voi olla kuitenkin ulkoistettu kolmannelle osapuolelle.